Sztuka Satorialna / Satorial Art

Sztuka Satorialna / Satorial Art / Artysta Satorialny


(...)Perceptualne dzieła sztuki są często przedstawiane przez ludzi, którzy pierwsi dostrzegli niezwykłość tego dzieła lub zjawiska, więc takich ludzi, będących pośrednikami między dziełem sztuki a odbiorcą, a którzy są jakby "ujawniaczami" danego dzieła, nazywamy artystami satorialnymi (od jap. satori - olśnienie, rozumienie, uświadomienie sobie). Sztuka satorialna to sztuka minimalizująca rolę artysty, a skupiająca się na perceptualnym charakterze przedstawianego dzieła.

Fotografia zastana i spontaniczna jest jednym z najbardziej jaskrawych przykładów sztuki satorialnej. Fotografia spontaniczna, akcentująca niską wartość technicznej strony "produkcji" dzieła, przejawia się dziś szczególnie w trendzie zwanym lomografia (bardziej prawidłowo: łomografia). Łomografia to wykorzystanie najprostszych narzędzi fotograficznych do utrwalenia obrazu, który nie jest wynikiem koncepcji autora, a przez to autor dzieła staje się artystą satorialnym, który selekcjonuje tylko wynik pracy aparatu.


Satori Art
R e k l a m a :
Fotografia Offowa - Eksploratorium Fotografii
Akademia Profesjonalnej Fotografii prowadzi kursy fotografii cyfrowej we Wrocławiu
FOTO Wrocław


Copyright © SATORI.ART.PL | Tomasz Vrotoff | Wrocław 2008-2019